Biuro Rachunkowe

mgr Izabela Kubicka-Kanak

ul. Brzeźnicka 50, 42-215 Częstochowa

tel.: 34 322-55-14 ; Mobile: 508-189-438

W ramach świadczonych przez nas usług oferujemy prowadzenie odpowiednich ksiąg, rejestrów i ewidencji podatkowych (księgi handlowe, książki przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa, rejestry sprzedaży i zakupów VAT, ewidencje środków trwałych, ewidencje wyposażenia itp.);

 • sporządzanie i dostarczenie właściwych deklaracji do urzędów skarbowych;
 • prowadzenie niezbędnych dokumentów pracowniczych:
  • prowadzenie akt osobowych pracowników,
  • przygotowanie umów o pracę,
  • prowadzenie kart urlopowych,
  • przygotowanie regulaminów pracy i wynagradzania,
  • przygotowanie list płac,
  • rozliczanie umów zleceń i umów o dzieło;
 • rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych (pracownicy);
 • przygotowanie deklaracji rocznych dla pracowników zatrudnionych na umowy zlecenie i o dzieło;
 • bieżące informowanie o wysokości zaliczek na podatki i składkach ZUS jakie należy zapłacić za dany okres;
 • sporządzanie rocznych deklaracji skarbowych;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych;
 • sporządzanie comiesięcznych deklaracji ZUS i przesyłanie ich drogą elektroniczną do ZUS;
 • sporządzanie wniosków o dotacje, refundacje PUP;
 • sporządzanie sprawozdań GUS;
 • sporządzanie wniosków o zwrot VAT w budownictwie;
 • inne czynności w zależności od potrzeb
 • dojazd do klienta